Adama Logo

Adama logo vyjadřuje náš záměr postavit farmáře do centra našeho dění.

Logo Symbolizuje značku

Naše logo je stylizované písmeno A . Odráží tři písmena A v názvu společnosti Adama. Je to šipka ukazující vzhůru, je to univerzální vyjádření růstu. 


Má tři vrstvy :

  1. Jádro, které zjednodušeně představuje farmáře, a to v centru našeho dění.
  2. Tělo loga, které reprezentuje farmaření a růst.
  3. Vnější vrstva pak představuje náš záměr, jak Adama a její partneři  chtějí být nápomocni v řešení starostí kolem.  

Logo rovněž symbolizuje zemi-půdu v rukou pěstitele.

Adama Logo
Adama logo