Kdo jsme?

Adama (dříve Agrovita) je jeden z předních dodavatelů komplexních řešení v ochraně rostlin.

Zjednodušujeme
 
Zemědělství dneška je složité a plné komplikací. Chceme proto ve spolupráci s pěstitely, distributory a širší zemědělskou veřejností nalézt jednodušší cesty. Nepřetržitě zkoumáme možnosti, jak do ochrany rostlin zavést jednoduchá, praktická a inovativní řešení. A nejen tam. 
 
Pomáháme farmářům růst
 
Farmaření se neodehrává pouze na polích. Podporujeme farmáře dělat svou práci dobře i v širších souvislostech – od setí po prodej, od jejich práce na polích po podporu jejich aktivit ve volném čase. Budeme usilovat také o růst celospolečenského statusu zemědělce.
 
Spojujeme lidi

Naše partnerství s farmáři budujeme na principech otevřenosti, upřímnosti a rychlé komunikace. Použijeme digitální technologie, které umožní lidem spojovat se navzájem, a tím posouvat zemědělství kupředu.
 
Otevíráme nové možnosti

Chápeme, že zemědělství musí být neustále přizpůsobováno měnícím se podmínkám. Naše působení na  rychle rostoucích trzích nám umožňuje spolupracovat s farmáři ve všech částech světa.
 
Naplňujeme odkaz

V dřívějších dobách jsme pomáhali farmářům ozelenit pouště a nastartovat tak národní prosperitu. Nyní nabízíme učinit to samé v celosvětovém měřítku.  Zemědělec těžko může tento důležitý krok učinit osamocen. A to je důvod, proč my, Adama, chceme ruku v ruce s farmáři - Jednoduše růst spolu. 
Simply. Grow. Together. 
Kdo jsme
Společně k cíli