Příslib značky

Simply. Grow. Together.

Co anglický výraz 'Simply' znamená? Jednoduše. Znamená to usnadnění práce a lepší plánování. Je to cesta jak budeme pomáhat zlepšovat kvalitu života farmářů i jejich rodin. Pro nás to rovněž znamená i nový směr, jak dělat věci lépe i uvnitř firmy.


'Grow'  Růst je logický důsledek zjednodušování a to v mnoha smyslech slova: růst výnosů úrody, růst profitability podnikání, růst společenského uznání zemědělce, růst a rozvoj celé farmy či podniku. Naším záměrem je poskytovat podporu a  odbornou  pomoc od setí po prodej finálního

produktu. Tato podpora  rovněž pomůže zemědělcům znovu obnovit jejich vysoký společenský status živitele národa. 


A konečně výraz 'Together‘  - Společně, je vlastně popis,  jakým způsobem toho chceme dosáhnout. Společně chceme vyvíjet a vytvářet zjednodušování a společně je chceme vnášet do naší práce i osobních životů.


Ať již z pozice farmářů, pracovníků Adamy, či vlastníků půdy, chceme pracovat společně v nalezení cesty: Jak zjednodušováním umožnit růst. Zemědělství je příliš důležité na to, aby v něm zůstal člověk osamocen. My všichni potřebujeme sdílet

tuto odpovědnost, a k tomu se hlásíme.

Obrázek příslib značky