Bontima

Jednoduše lepší ječmen

Bontima obrázek

Škodlivý činitel

  • Hnědá skrvnitost ječmene

  • Rez ječná

  • Ramuláriová skvrnitost ječmene

  • Rynchosporiová skvrnitost

Ochrana rostlin

Fungicidní přípravek ve formě emulgovaného koncentrátu,
určený k ochraně ječmene proti houbovým chorobám.

Výhody použití
1. Specialista pro ochranu ječmene

  • Speciálně vyvinutý proti všem chorobám ječmene
  • Špičková a dlouhodobá ochrana

2. Duosafe technologie

  • Dvojité přilnutí:

A. k voskové vrstvě plodiny, kde tvoří dlouhodobý rezervoár účinné látky pro postupný vstup do rostliny
B. k patogenu, kde vypíná jeho energetickou produkci

3. Stavební kámen antirezistentní strategie

  • Moderní kombinace isopyrasam + cyprodinil
  • Non-azol řešení

Působení
Přípravek Bontima® je fungicidní přípravek obsahující účinné látky isopyrazam a cyprodinil.
Isopyrazam působí jako SDH inhibitor (FRAC group 7 carboxamid), inhibuje transport elektronů při dýchání mitochondrií.
Má především protektivní účinek. Vykazuje biochemickou aktivitu proti širokému spektru houbových chorob.
Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin
po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm.
V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně a translaminárně. Přípravek má preventivní a kurativní účinnost.

 

Bontima balení

Bontima balení

Účinná látka

187,5 g/l cyprodinil
62,5 g/l isopyrazam