Belvedere Forte

Kód prolomen

Belvedere Forte obrázek

Škodlivý činitel

  • plevele dvouděložné jednoleté

  • ježatka kuří noha

Ochrana rostlin

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspoemulze určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v cukrovce.

 

Výhody použití

  • Unikátní kompozice osvědčených látek
  • Výjimečně šetrný k cukrovce
  • Nelaskavý k laskavcům - kontrola laskavců již v první aplikaci
  • Ideální partner pro GOLTIX TOP a GOLTIX TITAN
 

Belvedere Forte balení

Belvedere Forte balení

Účinná látka

100g/l phenmedipham, 100g/l desmedipham, 200 g/l ethofumesate