Borosan Forte

Bór je důležitý mikroprvek pro kvalitu a vysoký výnos

Borosan obrázek

Ochrana rostlin

Rozpustné kapalné hnojivo s obsahem pro rostliny lehce přístupného bóru vhodné pro hnojení do půdy i foliární aplikaci

 

  • Přijatelná a pohotová forma bóru pro rostliny
  • Použitelný pro hnojení do půdy i na list
  • Tolerantní k ošetřovaným plodinám bez fytotoxických účinků
  • Mísitelný s kapalnými hnojivy a běžnými pesticidy
  • Velmi výhodná cena s několikanásobnou návratností vložených investic

Borosan Forte balení

Borosan Forte balení

Účinná látka

150 g Boru v 1 litru