Update fra marken - Maj 2019

Adama har sat gang i et projekt, der skal optimere varslingen mod flere forskellige skadegørere

Fangpladerne med kamera skal identificere antallet af skadedyr såsom glimmerbøsser, galmyg, snudebiller og rapsjordlopper i raps samt andre skadedyr som lus og thrips i andre afgrøder. Systemet kan tælle og opdele insekterne i tre grupper efter størrelse. Vi håber på at dette projekt efter en prøveperiode vil kunne hjælpe os til at fastsætte bedre skadetærskler.
foto af fangplade med snudebiller den 25. april 2019

Derfor dette projekt

Det har altid været svært at få en reel tælling af skadedyr i de forskellige landbrugsafgrøder, fordi den har været udført manuelt med længere mellemrum. For eksempel kun en gang om ugen, hvor en konsulent er ude at tælle og efterfølgende indberetter sine data.

- Men i en rapsmark på en varm dag i det tidlige forår kan der være mange glimmerbøsser. Netop på grund af det klare vejr bliver det meget koldt om natten, og næste dag blæser det og er overskyet.

- Så er glimmerbøsserne inaktive og udgør ikke nogen risiko for at give et udbyttetab. I den situation vil det ikke være påkrævet at sprøjte med et velegnet, skånsomt middel.

Bliver vejret derimod ved med at være varmt, så glimmerbøsserne har gode forhold, kan det være nødvendigt med en hurtig indsats. I den situation kan det nemlig blive dyrt at vente på en varsling via et ugentligt nyhedsbrev. Derfor har vi sat gang i dette projekt, som også er ved at blive afprøvet i andre EU-lande.
 

Skal forebygge afgrødeskader

 

Adama har nu forsøgsvis lanceret en meget effektiv løsning til tælling af indflyvende insekter i forskellige afgrøder i form af en gul fangplade og et fastmonteret kamera, der kan tage og videresende et foto eksempelvis fem gange dagligt.
- Når dataene modtages, bliver de behandlet af et program, som opdeler de fangne insekter i tre grupper efter deres størrelse.
Det er eksempelvis opdeling i små myg, de lidt større glimmerbøsser/snudebiller og de store fluer. 
Systemet vil også få en alarmfunktion, som vil gøre opmærksom på, at der nu er ekstra stort behov for at fokusere på indflyvningen i markerne.

Endnu på forsøgsstadiet

Det nye system har Adama afprøvet i blandt andet Frankrig, og nu er turen kommet til Danmark og Sverige.
- Vi har i første omgang sat to fælder op i Danmark og to i Sverige. Men vi vil nok udvide antallet til lidt flere i år.
Det kan også være, at det bliver muligt for særligt interesserede landmænd at købe fangbakkerne med kamera og sender.
Men lige nu handler det mere om at få skabt nogle pålidelige skadetærskler, som kan bruges til at beslutte, hvornår der skal sprøjtes mod de forskellige typer af insekter i de forskellige typer af afgrøder i sammenhæng med vejrudsigterne.

Insektmidler bruges med omtanke

En af de rigtig gode grunde til at bruge det nye varslingssystem er, at insektmidlerne kan bruges med endnu større præcision. Situationen er, at vi ikke har ret mange midler til rådighed. Så dem, vi har, skal vi passe rigtig godt på. For der er ikke umiddelbart udsigt til, at der kommer nye midler med nye aktivstoffer på markedet. Især vil det være meget skidt, hvis skadegørerne opbygger resistens mod insektmidlerne, så en effektiv bekæmpelse bliver vanskelige at opnå. Den situation vil være meget uønsket.
 

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 2 01 86 01 7
Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70