אלאנקס Alanex

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים חד שנתיים בגידולים שונים.

אלנקס

מזיקים עיקריים

  • מיני רחבי עלים

  • מיני דגנים