אומי

קוטל חרקים חדשני, פועל כרעל קיבה ומגע

Omi big

פרטים נוספים

קוטל חרקים חדשני, פועל כרעל קיבה ומגע. מנגנון הפעולה הינו עיכוב מעבר אלקטרונים במיטוכונדריה.

חומר פעיל

Tolfenpyrad