סנטור

תכשיר יעיל מאוד להדברת מזיקים בחצר כגון פרעושים, קרציות ויתושים

סננטור

מידע נוסף

פריטרואיד המכיל lambada cyhalothrin להדברת מזיקים כגון פשפש המיטה, תיקן (ג'וק) אמריקאי, תיקן (ג'וק) גרמני, נמלים, פרעושים, קרציות(כגון קרצית הכלב) ובנוסף גם זבובים ויתושים בחצר