אקטליק 50

תרכיז מתחלב להדברת מזיקים

אקטליק

מידע נוסף

להדברת מזיקי דגנים באחסון. להדברת מזיקי המחסן באסמים, ממגורות ובמחסני מזון ריקים.

חומר פעיל

Pirimifos Methyl