סניור

להדברת קרציות, פרעושים וזבובים במשק החי.

סניור

מידע נוסף

פריטרואיד רב עוצמה המכיל  lambada cyhalothrin להדברת מזיקים כגון זבובים(זבוב הבקר, זבוב הבית), קרציות(כגון קרצית הכלב) ופרעושים. פורמולציה על בסיס מים. ניתן לשימוש בבתי גידול של בעלי חיים כגון לולים, רפתות, אורוות ומלונות כלבים. יש ליישם כאשר בעל החיים לא נמצא.

חומר פעיל

Lambda Cyhalothrin