אג'יל

קוטל עשבים סיסטמי המיועד להדברת דגניים חד ורב שנתיים אחר הצצה

מידע נוסף

אג'יל הינו קוטל עשבים סיסטמי המיועד להדברת דגניים חד ורב שנתיים שונים בריסוס אחר הצצה. התכשיר אינו פוגע בגידולים רחבי עלים. אג'יל נקלט דרך העלווה ופועל על קודקודי הצמיחה. סימני פגיעה מופיעים כעבור שבוע עד שלושה שבועות בהתאם לרגישות העשב, גילו ותנאי האקלים. השקיה או גשמים אשר ירדו שעה או יותר לאחר הריסוס לא יפגמו ביעילות הטיפול

חומר פעיל

Propaquizafop