Bumper 25 EC

sistēmas iedarbības

Adama Bumper

Mūsu risinājums

Bumper 25 EC ir sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds cīņai pret slimībām ziemas un vasaras kviešu, miežu un rudzu sējumos.

Rudzi

Devas: 0.5 l/ha

Apsmidzina sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59). Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Preparātu lieto sekojošu slimību apkarošanai: graudaugu miltrasa (Erysiphe graminis), graudzāļu brūnā rūsa (Puccinia recondita), graudzāļu dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis).

Vasaras kvieši

Devas: 0.5 l/ha

Apsmidzina sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59). Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Preparātu lieto sekojošu slimību apkarošanai: graudaugu miltrasa (Erysiphe graminis), graudzāļu brūnā rūsa (Puccinia recondita), graudzāļu dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum).

Vasaras mieži

Devas: 0.5 l/ha

Apsmidzina sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sā kot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59). Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Preparātu lieto sekojošu slimību apkarošanai: graudaugu miltrasa (Erysiphe graminis), pundurrūsa (Puccinia hordei), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis).

Ziemas kvieši

Devas: 0.5 l/ha

Apsmidzina sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59). Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Preparātu lieto sekojošu slimību apkarošanai: graudaugu miltrasa (Erysiphe graminis), graudzāļu brūnā rūsa (Puccinia recondita), graudzāļu dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum).

Ziemas mieži

Devas: 0.5 l/ha

Apsmidzina sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sā kot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59). Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Preparātu lieto sekojošu slimību apkarošanai: graudaugu miltrasa (Erysiphe graminis), pundurrūsa (Puccinia hordei), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis).

Darbīgā viela

propikonazols 250 g/l