Bumper Super

sistēmas iedarbības

Adama Bumper Super

Mūsu risinājums

Bumper Super ir sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un cukurbiešu sējumos.

Cukurbietes

Devas: 0.8 l/ha

Sējumus ar Bumpers Super e.k. apsmidzināt, parādoties slimību pirmajām pazīmēm.

Rudzi

Devas: 1.0 l/ha

Sējumus ar Bumpers Super e.k. apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm pret stiebru lūšanu cerošanas beigās līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32).
Pret lapu plankumainībām, miltrasu, rūsām un vārpu slimībām apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59).

Vasaras kvieši

Devas: 1.0 l/ha

Sējumus ar Bumpers Super e.k. apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm pret stiebru lūšanu cerošanas beigās līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32).
Pret lapu plankumainībām, miltrasu, rūsām un vārpu slimībām apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59).

Vasaras mieži

Devas: 1.0 l/ha

Sējumus ar Bumpers Super e.k. apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm pret stiebru lūšanu cerošanas beigās līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32).
Pret lapu plankumainībām, miltrasu, rūsām un vārpu slimībām apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59).

Ziemas kvieši

Devas: 1.0 l/ha

Sējumus ar Bumpers Super e.k. apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm pret stiebru lūšanu cerošanas beigās līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32).
Pret lapu plankumainībām, miltrasu, rūsām un vārpu slimībām apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59).

Ziemas mieži

Devas: 1.0 l/ha

Sējumus ar Bumpers Super e.k. apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm pret stiebru lūšanu cerošanas beigās līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32).

Pret lapu plankumainībām, miltrasu, rūsām un vārpu slimībām apsmidzināt profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59).

Darbīgā viela

propikonazols 90 g/l , prohlorāzs 400 g/l