Epox Extra

sistēmas iedarbības

Adama Epox Extra

Mūsu risinājums

Epox® Extra ir sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu un tritikāles sējumos. 

Epox® Extra satur divas darbīgās vielas – epoksikonazolu un folpetu, kam ir atšķirīgi iedarbības veidi uz slimību ierosinātājiem. Abas darbīgās vielas viena otru papildina un samazina rezistences izveidošanās risku.

Folpets ir ftalimīdu grupas darbīgā viela, kam ir aizsargājoša kontakta iedarbība. Folpetam raksturīga daudzveidīga iedarbība uz slimību ierosinātājiem: tiek kavēta elektronu pārnešana mitohondrijos, kavēta sēņu šūnu dalīšanās, kā arī bremzēta patogēno sēņu jauno sporu veidošanās.

Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela, kam ir ārstējoša sistēmiska iedarbība. Epoksikonazols inhibē ergosterolu sintēzi. Graudaugi epoksikonazolu uzņem ļoti strauji, pārnes to caur ksilēmu līdz lapu galiem, tādējādi nodrošinot darbīgās vielas vienmērīgu izplatīšanos lapās.

Tritikāle

Devas: 1.0-2.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas stadijas sākuma līdz ziedēšanas stadijas vidum (AS 30-65).

Kontrolē sekojošas slimības: kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis).

Vasaras kvieši

Devas: 1.0-2.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas stadijas sākuma līdz ziedēšanas stadijas vidum (AS 30-65).

Kontrolē sekojošas slimības: kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), brūno rūsu (Puccinia recondite), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis).

Vasaras mieži

Devas: 1.0-2.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas stadijas sākuma līdz ziedēšanas stadijas vidum (AS 30-65).

Kontrolē sekojošas slimības: miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), pundurrūsu (Puccinia hordei), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis).

Ziemas kvieši

Devas: 1.0-2.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas stadijas sākuma līdz ziedēšanas stadijas vidum (AS 30-65).

Kontrolē sekojošas slimības: kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), brūno rūsu (Puccinia recondite), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis).

Ziemas mieži

Devas: 1.0-2.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas stadijas sākuma līdz ziedēšanas stadijas vidum (AS 30-65).

Kontrolē sekojošas slimības: miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), pundurrūsu (Puccinia hordei), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis).

Darbīgā viela

epoksikonazols 50 g/l, folpets 375 g/l