Epox Top

sistēmas iedarbības

Adama Epox Top

Mūsu risinājums

Epox Top ir sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.
Epox Top satur divas darbīgās vielas – epoksikonazolu un fenpropidīnu, kas viena otru papildina.
Fenpropidīns ir morfolīnu grupas darbīgā viela, kam ir ļoti laba ārstējoša un aizsargājoša iedarbība pret graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis). Fenpropidīns iedarbojas uz daudzveidīgiem sēnes šūnu bioķīmiskiem procesiem. Nav zināma rezistence pret šo darbīgo vielu. Fenpropidīns iekļūst augā ļoti ātri, ir efektīvs arī zemā gaisa temperatūrā (+5ºC). Fenpropidīns ir efektīvs arī pret rūsām (Puccinia spp.), daļēji – pret lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici).
Epoksikonazols ir ļoti plaša spektra darbīgā viela, kas pieder triazolu grupai. Epoksikonazols inhibē ergosterolu sintēzi. Epoksikonazols augu lapās absorbējas nedaudz lēnāk, kā fenpropidīns, bet epoksikonazolam ir ilgstošāka aizsargājoša iedarbība. Epoksikonazols ir ļoti efektīvs pret nozīmīgākajām graudaugu slimībām – septoriozēm (Septoria spp.), rūsām (Puccinia spp.), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), miežu lapu brūnsvītrainību (Pyrenophora graminea), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis), graudzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), daļēji pret graudzāļu miltrasu.
Šī darbīgo vielu kombinācija nodrošina labu efektivitāti pret plaša spektra graudaugu slimību ierosinātājiem, tāpēc nav nepieciešams jaukt ar citiem fungicīdiem.

Darbīgā viela

epoksikonazols 40 g/l, fenpropidīns 100 g/l