Kantik

Sistēmas iedarbības fungicīds

Mūsu risinājums

Kantik ir sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds ļoti efektīvai graudzāļu miltrasas (Blumeria graminis) un rūsu (Puccinia spp.), efektīvai kviešu lapu pelēkplankumainības (Septoria tritici), miežu lapu tīklplankumainības (Pyrenophora teres) un graudzāļu gredzenplankumainības (Rhynchosporium secalis), kā arī kviešu plēkšņu plankumainības (Septoria nodorum) kontrolei labību sējumos. Kantik samazina arī kviešu sējumu infekciju ar stiebra lūšanu (Pseudocercosporella herpotrichoides) (skat. Lietošanas nosacījumi un devas).

 

Kantik satur trīs darbīgās vielas: fenpropidīnu, tebukonazolu un prohlorazu - plaša spektra iedarbības fungicīdus, kas iedarbojas uz patogēnajām sēnēm, inhibējot sterolu biosintēzi sēņu hifu šūnu membrānās, tādējādi traucējot šūnu sieniņu veidošanos. Visas darbīgās vielas pieder sterolu biosintēzes inhibitoru (SBI) grupai (G).

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Deva: 2.0 L/ha 

Kaitīgais organisms: Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides) 

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32) 


Deva: 1.5 - 2.0 L/ha 

Kaitīgais organisms: Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis).

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30-61)

Rudzi

Deva: 1.5 - 2.0 L/ha 

Kaitīgais organisms: Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), brūnā rūsa (Puccinia recondita, dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis, kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici).

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30-61).

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

Deva: 1.5 - 2.0 L/ha 

Kaitīgais organisms: Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis).

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30-61).

Ziemas mieži, vasaras mieži

Deva: 1.5 - 2.0 L/ha 

Kaitīgais organisms: Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis).

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30-61).

Darbīgā viela

fenpropidīns 150 g/L, prohlorazs 200 g/L, tebukonazols 100 g/L