Mirador® Xtra

sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

informācijas par devu skatīt etiķeti

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

informācijas par devu skatīt etiķeti

Ziemas mieži, vasaras mieži

informācijas par devu skatīt etiķeti

Rudzi

informācijas par devu skatīt etiķeti

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

informācijas par devu skatīt etiķeti

Darbīgā viela

azoksistrobīns 200 g/L,
ciprokonazols 80 g/L