Mūsų vertybės ir tikslas

Įmonės „Adama“ tikslas yra kurti pasaulį, kuriame visi turėtų pakankamai maisto išteklių, o visi ūkininkavimu užsiimantys žmonės gyventų pasitenkinimą teikiantį ir pastangas atperkantį gyvenimą. Atrodo, kad tai neįmanoma? Daug kas siekia tokios vizijos įgyvendinimo, tačiau mes tai darome kitaip. Štai kaip.

Išdrįstame kurti paprastumą

Ūkininkavimas – sudėtinga ir sunkumų kupina veikla. Mes bendradarbiaujame su ūkininkais, agronomais, platintojais ir didelėmis ūkininkų bendrijomis, ieškodami būdų ją palengvinti. Nuolat siekiame ūkininkavimo pažangos paprastais, praktiškais ir novatoriškais pasėlių apsaugos bei kitų sričių sprendimais.

Padedame ūkininkams tobulėti

Ūkininkavimas yra ne vien darbas laukuose. Mes padedame ūkininkams tvarkyti ir su ūkininkavimo verslu susijusius reikalus – nuo sėjos iki pardavimo, nuo darbo laukuose iki partnerystės.

Suburiame žmones

Būdami sąžiningi, atviri ir lankstūs, mes norime sukurti glaudžius ryšius su ūkininkais. Naudojamės skaitmeninėmis technologijomis, kad sudarytume ir palaikytume galingą ryšių tinklą, kuris suburtų žmones ir įtakotų viso pasaulio ūkininkų sprendimus.

Atveriame naujas galimybes

Pripažįstame, kad ūkininkavimas yra sritis, kuri turi būti ir bus nuolat atrandama iš naujo. Dėl diegiamų naujovių sparčiai besiplečiančiose rinkose galime greitai susisiekti su ūkininkais bet kurioje pasaulio vietoje.

Remiamės paveldu

Prieš daugelį metų ,,Adama“ dalyvavo projekte, padėjusiame Izraelio ūkininkams tvariu būdu paversti dykumą derlinga žeme, kad tauta galėtų klestėti. Dabar šia patirtimi dalinamės su viso pasaulio ūkininkais. Ūkininkai nepajėgūs patys vieni pasiekti šių palaipsniui vykstančių pokyčių. Būtent todėl mes, „Adama“, dirbame ranka rankon su ūkininkais ir dėl ūkininkų, kad augtume kartu.