Mirador® Xtra

plataus veikimo spektro fungicidas skirtas kviečių, miežių, rugių, kvietrugių bei žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų.

Vasariniai ir žieminiai kviečiai, kvietrugiai


informacijos apie dozę žr. etiketėje

Vasariniai ir žieminiai miežiai

informacijos apie dozę žr. etiketėje

Rugiai

informacijos apie dozę žr. etiketėje

Vasariniai ir žieminiai rapsai

informacijos apie dozę žr. etiketėje

Veiklioji medžiaga

azoksistrobinas 200 g/L (18,2%) 
ciprokonazolas 80 g/L (7,3%)