Pyristar 250 CF

Voor een uitstekend start van het gewas met een duurzaam effect.

Onze oplossing

Pyristar 250 CF is een vloeibaar middel voor de behandeling van zaden bestemd voor export ter voorkoming van schade door insecten (ondermeer maden van de bonenvlieg (Delia platura) en maden van de koolvlieg (Delia radicum)). Het middel dient te worden toegepast met de daarvoor geëigende zaadbehandelingsmachines (coatingsprocéde). Behandeling van overjarig zaad of partijen met slechte kiemkracht wordt ontraden.

Zaaizaden (bestemd voor export)

Dosering: Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land van bestemming; de voorschriften van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.

Werkzame stof

250 g/L chloorpyrifos
Rac code: IRAC 1B