Voorkom aarfusarium met T3-bespuiting Ampera

31/5/2016

Aarfusarium kan niet alleen leiden tot een lagere opbrengst, maar kan vooral problemen geven met de kwaliteit van graan. Aarfusarium kan verschillende mycotoxines (schimmelgif) aanmaken, waarvan deoxynivalenol (DON) de bekendste en meestvoorkomende is. Een te hoog gehalte aan deze schimmelgifstoffen kan gezondheidseffecten geven bij consumenten en vee. Er wordt dan ook uitvoerig op gecontroleerd.

Wisselvallige weersomstandigheden

De laatste weken hebben we te maken met wisselvallige weersomstandigheden. Regen tijdens de bloeiperiode vergroot de kans op aarfusarium. Enige oplossing om tijdens de teelt de problemen met aarfusarium en DON te voorkomen, is een bespuiting tijdens de bloei, ook wel T3 genoemd.

Spuit net vóór volle bloei

Spuit T3 op tijd, zodra de bloeiwijze zichtbaar wordt in het gewas. Vaak wordt T3 bij ‘volle bloei’ toegepast en dat is eigenlijk te laat. Het optimale moment is daar net voor.

Ampera bevat de werkzame stoffen prochloraz en tebuconazool. Deze unieke combinatie zorgt voor een goede werking op aarfusarium en voorkomt daarmee problemen met mycotoxines.

Topopbrengst

Naast de bewezen goede werking op aarfusarium, zorgt Ampera ook voor bestrijding van septoria en roesten die laat in het seizoen nog optreden. Een T3-bespuiting met Ampera geeft dus niet alleen een beperking van het DON-risico, maar zal ook voor een betere ziektebestrijding van septoria en roest zorgen. Belangrijk voor een top-opbrengst van prima kwaliteit !

Een probleem dat zich de laatste jaren vaker voordoet is sneeuwschimmel. Dit wordt veroorzaakt door de schimmel Microdochium nivale. In onze proefvelden zien we deze schimmel steeds vaker en heftiger opduiken. Een T0-bespuiting met Ampera kan dit probleem tijdig onderdrukken, maar onderzoek van de laatste 2 jaar laat zien dat ook bij een T3-bespuiting met Ampera sneeuwschimmel al goed bestreden wordt. Duits onderzoek heeft vastgesteld dat vooral prochloraz een uitstekende werking heeft op deze schimmel.

Toepassingen

  • De dosering van Ampera is 1,5 liter per hectare. Hiermee geeft u 400 gram prochloraz en 200 gram tebuconazool per hectare.
  • Ampera is een gebruiksvriendelijke, vloeibare EW-formulering.
  • Ampera heeft een toelating voor de bestrijding van aarfusarium in wintertarwe, zomertarwe en wintergerst. De veiligheidstermijn (tijd tussen laatste toepassing en oogst) is minimaal 35 dagen. Bij een tijdige T3-bespuiting (zodra bloei zichtbaar wordt) is dit geen enkel probleem.
  • Ampera mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Om waterorganismen te beschermen, is het nodig in de eerste 14 meter vanaf de insteek van de sloot spuitdoppen met minimaal 90% driftreductie te gebruiken. Op de rest van het perceel zijn spuitdoppen met minimaal 50% driftreductie verplicht.
behandeling met ampera
Ampera momenten 430
sneeuwschimmel in wintertarwe
graan image 430