Wypadnięcie substancji czynnych

Epoksykonazol wycofanie
Mankozeb wycofanie
Cyprokonazol wycofanie
Prochloraz wycofanie