Atlas chorób 2020

 

Stale zwiększający się udział zbóż w strukturze zasiewów, rezygnacja z prawidłowego płodozmianu, nadmierne nawożenie i uproszczenia w uprawie roli, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi doprowadziły w ostatnich latach do znacznych zaburzeń w równowadze czynników środowiska. Objawia się to wzmożoną presją patogenów i szkodników, które w uprawie wielu gatunków roślin powodują znaczne straty gospodarcze.

Rokrocznie na wielkość i jakość uzyskanego plonu duży wpływ wywiera czynnik odmianowy, zastosowana agrotechnika oraz stopień porażenia roślin przez czynniki chorobotwórcze, szczególnie grzyby. Dlatego bardzo ważny jest monitoring patogenów i szkodników na plantacji, aby zapobiegać negatywnym skutkom ich działalności. O ile rolnicy-producenci radzą sobie bardzo dobrze z techniką uprawy roli i roślin, to pomoc przy diagnozowaniu chorób jest nadal bardzo potrzebna.

Wiąże się to z tym, że na każdej roślinie uprawnej może występować wiele różnych chorób, o objawach specyficznych i niespecyficznych, które bardzo utrudniają diagnozę. Często bez pomocy lupy lub mikroskopu nie da się ich poprawnie zdiagnozować. Ponadto choroby roślin na plantacjach mogą się pojawiać we wszystkich fazach rozwojowych, a każda z faz ma charakterystyczne dla siebie gatunki grzybów, które ją infekują.

Skuteczna walka z chorobami polega na rozpoznaniu zagrożenia i ocenie jego szkodliwości. Szybka identyfikacja patogena, poznanie jego epidemiologii jest podstawą do opracowania skutecznych metod ochrony prowadzących do minimalizacji strat w uprawach polowych, warzywniczych i sadowniczych. Stąd profilaktyka i metody bezpośredniego zwalczania są tak ważne w nowoczesnej ochronie roślin.

Atlas chorób zbóż, roślin kapustowatych, okopowych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych, który oddajemy w Państwa ręce, zawiera opisy najczęściej spotykanych jednostek chorobowych oraz tych, które powodują największe szkody gospodarcze. Jego celem jest pomoc rolnikom, ogrodnikom i sadownikom w ich diagnozowaniu. Oprócz opisu chorób i fotografii przedstawiających charakterystyczne symptomy, w opracowaniu tym podano również agrotechniczne metody zapobiegania ich występowaniu oraz preparaty chemiczne, chroniące rośliny w przypadku zbyt dużego nasilenia patogena.