Atlas chorób 2017

Atlas chorób zbóż, roślin kapustowatych, okopowych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych zawiera opisy najczęściej spotykanych jednostek chorobowych oraz tych, które powodują największe szkody gospodarcze.

Stale zwiększający się udział zbóż w strukturze zasiewów, rezygnacja z prawidłowego płodozmianu, nadmierne nawożenie i uproszczenia w uprawie roli, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi doprowadziły w ostatnich latach do znacznych zaburzeń w równowadze czynników środowiska. Objawia się to wzmożoną presją patogenów i szkodników, które w uprawie wielu gatunków roślin powodują znaczne straty gospodarcze.

Rokrocznie na wielkość i jakość uzyskanego plonu duży wpływ wywiera czynnik odmianowy, zastosowana agrotechnika oraz stopień porażenia roślin przez czynniki chorobotwórcze, szczególnie grzyby. Dlatego bardzo ważny jest monitoring patogenów i szkodników na plantacji, aby zapobiegać negatywnym skutkom ich działalności. O ile rolnicy-producenci radzą sobie bardzo dobrze z techniką uprawy roli i roślin, to pomoc przy diagnozowaniu chorób jest nadal bardzo potrzebna. Wiąże się to z tym, że na każdej roślinie uprawnej może występować wiele różnych chorób, o objawach specyficznych i niespecyficznych, które bardzo utrudniają diagnozę. Często bez pomocy lupy lub mikroskopu nie da się ich poprawnie zdiagnozować. Ponadto choroby roślin na plantacjach mogą się pojawiać we wszystkich fazach rozwojowych, a każda z faz ma charakterystyczne dla siebie gatunki grzybów, które ją infekują.

Skuteczna walka z chorobami polega na rozpoznaniu zagrożenia i ocenie jego szkodliwości. Szybka identyfikacja patogena, poznanie jego epidemiologii jest podstawą do opracowania skutecznych metod ochrony prowadzących do minimalizacji strat w uprawach polowych, warzywniczych i sadowniczych. Stąd profilaktyka i metody bezpośredniego zwalczania są tak ważne w nowoczesnej ochronie roślin.

Atlas chorób zbóż, roślin kapustowatych, okopowych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych, który oddajemy w Państwa ręce, zawiera opisy najczęściej spotykanych jednostek chorobowych oraz tych, które powodują największe szkody gospodarcze. Jego celem jest pomoc rolnikom, ogrodnikom i sadownikom w ich diagnozowaniu. Oprócz opisu chorób i fotografii przedstawiających charakterystyczne symptomy, w opracowaniu tym podano również agrotechniczne metody zapobiegania ich występowaniu oraz preparaty chemiczne, chroniące rośliny w przypadku zbyt dużego nasilenia patogena.

Publikacja w technologii flash

Atlas jest prezentowany z wykorzystaniem technologii Flash. Najwyższą jakość oglądania publikacji uzyskasz w trybie pełnoekranowym. Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje technologii Flash lub nie wyświetla Atlasu prawidłowo kliknij tutaj: Atlas chorób 2017

Problemy techniczne?

Publikacje do przeglądania online są przygotowane w technologii Flash. Jeśli masz problemy z ich prawidłowym wyświetlaniem na swoim komputerze, to prawdopodobnie musisz zainstalować lub zaktualizować Adobe Flash Player. Jest to darmowy program niezbędny do odtwarzania plików multimedialnych w formacie Flash.

Kliknij link aby przejść na stronę pobierania najnowszej wersji: Adobe Flash Player.

Jeśli używasz urządzenia mobilnego, które nie obsługuje technologii Flash, kliknij link po prawej stronie aby obejrzeć wersję przygotowaną specjalnie dla urządzeń mobilnych.

Atlas chorób 2017

Szybka identyfikacja patogena, poznanie jego epidemiologii jest podstawą do opracowania skutecznych metod ochrony prowadzących do minimalizacji strat w uprawach polowych, warzywniczych i sadowniczych.