Atlas chwastów 2020

Przybliża najbardziej popularne chwasty występujące na polach oraz przedstawia cenne uwagi o ich specyficznych właściwościach.

 

Chwastami możemy określić wszystkie gatunki występujące na polu, w łanie rośliny uprawnej, które nie są przedmiotem uprawy.

Chwasty mogą powodować dużo większe straty w plonie niż choroby czy szkodniki atakujące roślinę uprawną. Zaniechanie, czy opóźnienie walki z nimi może spowodować niemalże całkowitą utratę plonu, zwłaszcza w odniesieniu do roślin uprawianych w szerokich międzyrzędziach.

Oprócz tego najbardziej wymiernego wpływu chwastów na roślinę uprawną ich szkodliwość jest szersza i różnokierunkowa a w zależności od gatunku może ona wynikać z:

  • konkurencji o składniki pokarmowe, wodę i światło,
  • pasożytnictwa i półpasożytnictwa,
  • pośredniczenia w przenoszeniu chorób i szkodników roślin uprawnych,
  • możliwości krzyżowania się z rośliną uprawną,
  • właściwości trujących,
  • pogarszania jakości produktów rolniczych,
  • utrudniania zbioru,
  • zanieczyszczania materiału siewnego,
  • wzrostu kosztów produkcji.

Prezentowany atlas ma przybliżyć Państwu najbardziej popularne chwasty występujące na naszych polach oraz przedstawić kilka cennych uwag o ich specyficznych właściwościach.