Atlas chwastów 2017

Przybliża najbardziej popularne chwasty występujące na polach oraz przedstawia cenne uwagi o ich specyficznych właściwościach.

Chwastami możemy określić wszystkie gatunki występujące na polu, w łanie rośliny uprawnej, które nie są przedmiotem uprawy.

Chwasty mogą powodować dużo większe straty w plonie niż choroby czy szkodniki atakujące roślinę uprawną. Zaniechanie, czy opóźnienie walki z nimi może spowodować niemalże całkowitą utratę plonu, zwłaszcza w odniesieniu do roślin uprawianych w szerokich międzyrzędziach.

Oprócz tego najbardziej wymiernego wpływu chwastów na roślinę uprawną ich szkodliwość jest szersza i różnokierunkowa a w zależności od gatunku może ona wynikać z:

  • konkurencji o składniki pokarmowe, wodę i światło,
  • pasożytnictwa i półpasożytnictwa,
  • pośredniczenia w przenoszeniu chorób i szkodników roślin uprawnych,
  • możliwości krzyżowania się z rośliną uprawną,
  • właściwości trujących,
  • pogarszania jakości produktów rolniczych,
  • utrudniania zbioru,
  • zanieczyszczania materiału siewnego,
  • wzrostu kosztów produkcji.

Publikacja w technologii flash

Atlas jest prezentowany z wykorzystaniem technologii Flash. Najwyższą jakość oglądania publikacji uzyskasz w trybie pełnoekranowym. Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje technologii Flash lub nie wyświetla Atlasu prawidłowo kliknij tutaj: Atlas chwastów 2017

Problemy techniczne?

Publikacje do przeglądania online są przygotowane w technologii Flash. Jeśli masz problemy z ich prawidłowym wyświetlaniem na swoim komputerze, to prawdopodobnie musisz zainstalować lub zaktualizować Adobe Flash Player. Jest to darmowy program niezbędny do odtwarzania plików multimedialnych w formacie Flash.

Kliknij link aby przejść na stronę pobierania najnowszej wersji: Adobe Flash Player.

Jeśli używasz urządzenia mobilnego, które nie obsługuje technologii Flash, kliknij link po prawej stronie aby obejrzeć wersję przygotowaną specjalnie dla urządzeń mobilnych.

Atlas chwastów 2017

Chwasty mogą powodować dużo większe straty w plonie niż choroby czy szkodniki atakujące roślinę uprawną.