Atlas chwastów 2019

Przybliża najbardziej popularne chwasty występujące na polach oraz przedstawia cenne uwagi o ich specyficznych właściwościach.

Chwastami możemy określić wszystkie gatunki występujące na polu, w łanie rośliny uprawnej, które nie są przedmiotem uprawy.

Chwasty mogą powodować dużo większe straty w plonie niż choroby czy szkodniki atakujące roślinę uprawną. Zaniechanie, czy opóźnienie walki z nimi może spowodować niemalże całkowitą utratę plonu, zwłaszcza w odniesieniu do roślin uprawianych w szerokich międzyrzędziach.

Oprócz tego najbardziej wymiernego wpływu chwastów na roślinę uprawną ich szkodliwość jest szersza i różnokierunkowa a w zależności od gatunku może ona wynikać z:

  • konkurencji o składniki pokarmowe, wodę i światło,
  • pasożytnictwa i półpasożytnictwa,
  • pośredniczenia w przenoszeniu chorób i szkodników roślin uprawnych,
  • możliwości krzyżowania się z rośliną uprawną,
  • właściwości trujących,
  • pogarszania jakości produktów rolniczych,
  • utrudniania zbioru,
  • zanieczyszczania materiału siewnego,
  • wzrostu kosztów produkcji.

Prezentowany atlas ma przybliżyć Państwu najbardziej popularne chwasty występujące na naszych polach oraz przedstawić kilka cennych uwag o ich specyficznych właściwościach.

Publikacja w technologii flash

Poniżej prezentujemy Atlas chwastów 2019 do obejrzenia online, przy wykorzystaniu technologii Flash. Najlepszą jakość oglądania publikacji uzyskuje się w trybie pełnoekranowym. Wyjść z tego trybu można zawsze po naciśnięciu odpowiedniej ikony bądź naciśnięciu klawisza Escape (ESC) na klawiaturze.

Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje technologii Flash lub nie wyświetla Programu ochrony prawidłowo kliknij tutaj: Atlas chwastów 2019

Atlas chwastów 2019

Chwasty mogą powodować dużo większe straty w plonie niż choroby czy szkodniki atakujące roślinę uprawną.