Ceny na świecie

Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF, m.in. w reakcji na ostatnie prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej IGC wskazujące na mniejsze od spodziewanych wcześniej zbiory tego zboża w UE-27, a także w skali świata. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 prognozowane są obecnie przez IGC na poziomie 762 mln ton, o 6 mln ton mniej od czerwcowej prognozy oraz podobnie do wielkości produkcji osiągniętej w minionym sezonie. IGC zmniejszyła wcześniejszą prognozę zbiorów pszenicy m.in. w UE-27 - o 2,8 mln ton do 125,6 mln ton, a także w Rosji o 1,0 mln ton do 78 mln ton. Z drugiej strony, ciągle umacniający się kurs euro względem dolara, który znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od września 2018 roku hamuje większą zwyżkę cen pszenicy na giełdzie paryskiej. Mocne euro osłabia bowiem konkurencyjność francuskiej czy niemieckiej pszenicy w eksporcie do krajów trzecich. W piątek 24/07 cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2020 na MATIFie wyniosła 185,75 EUR/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2020 wyniosła 186,50 EUR/t i była o 0,1% wyższa.

Spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF, do najniższego poziomu od początku lipca br. Umacniający się kurs euro względem dolara sprawia, iż tanieje import olejów roślinnych, a także rzepaku/canoli na unijny rynek, co jest jednym z czynników ciążących na cenach rzepaku na giełdzie paryskiej. Ponadto, postępujące zbiory rzepaku w Europie wywierają sezonową presję na ceny nasion na giełdzie paryskiej. Wydaje się jednak, iż prognozy słabych zbiorów rzepaku w UE mogą ograniczać spadki cen rzepaku na MATIFie w dłuższym okresie czasu. W piątek 24/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2020) wyniosła 377,50 EUR/t i była o 1,7% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2020 wyniosła 380,00 EUR/t i także była o 0,7% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Notowania cen zbóż na giełdach MATIF i CBOT w kontraktach najbliższych wg stanu na 24/VII/2020

MATIF (euro/t) 24.VII.20 24.VII./17.VII.
Pszenica konsumpcyjna185,750,5%
Kukurydza174,500,0%
Rzepak377,50-1,7%
CBOT ($/t) 24.VII.20 24.VII./17.VII.
Pszenica konsumpcyjna198,200,9%
Kukurydza128,42-2,0%
Soja332,400,7%
Ceny na świecie
Ceny na świecie