Ceny na świecie

Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF. Niepewna kondycja zasiewów pszenicy w regionach na północy Europy w związku z brakiem wystarczających opadów, a także dalsze korekty prognoz zbiorów pszenicy w Rosji oraz notowany wzrost cen rosyjskiej pszenicy z nowych zbiorów stanowiły wsparcie cen pszenicy na giełdach w ostatnich dniach. W piątek 22/05 cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2020 na MATIFie wyniosła 188,25 EUR/t i była o 0,9% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2020 wyniosła 190,00 EUR/t i była o 0,8% wyższa.

Niewielki wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF. Spora zwyżka cen ropy naftowej na giełdach światowych w I połowie tygodnia stanowiła wsparcie cen olejów roślinnych, pośrednio wpływając na umocnienie cen rzepaku na giełdzie paryskiej. Ponadto, uczestnicy rynku zwracają coraz większą uwagę na prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE. Unijny ośrodek badawczy MARS obniżył wcześniejszą prognozę średnich plonów rzepaku w UE w 2020 roku z 3,14 t/ha przed miesiącem do 2,95 t/ha, co oznacza spadek plonów o 4,4% w porównaniu do średnich plonów w ostatnich 5 latach. Ocenia się, iż tegoroczne zbiory rzepaku w UE będą słabe, drugi rok z rzędu. W piątek 22/05 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2020) wyniosła 375,50 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2020 wyniosła 379,50 EUR/t i była o 1,7% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Notowania cen zbóż na giełdach MATIF i CBOT w kontraktach najbliższych wg stanu na 22/V/2020

MATIF (euro/t) 22.V.20 22.V./15.V.
Pszenica konsumpcyjna188,250,9%
Kukurydza169,253,0%
Rzepak375,501,5%
CBOT ($/t) 22.V.20 22.V./15.V.
Pszenica konsumpcyjna186,881,7%
Kukurydza125,19-0,4%
Soja306,15-0,6%
Ceny na świecie
Ceny na świecie