Ceny w Polsce

Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie. Z jednej strony, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów jest uszczuplona. Z drugiej strony przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2019 i kupują jedynie niezbędne ilości ziarna, aby dotrwać do tegorocznych zbiorów. Sporym zainteresowaniem przetwórców cały czas cieszy się kukurydza, której ceny trzymają się mocno, co wynika z mocno uszczuplonej podaży tego zboża. Wszystko za sprawą spadku ubiegłorocznych zbiorów oraz bardzo dużego eksportu kukurydzy z kraju w minionym sezonie 2019/20 na poziomie powyżej 1,3 mln ton. Na rynku notuje się więcej ofert sprzedaży starej pszenicy, pszenżyta i żyta.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2019 roku przedstawiały się następująco (z dostawą):

 • pszenica konsumpcyjna – 750-830 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 740-830 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 520-580 PLN/t,
 • żyto paszowe – 510-560 PLN/t,
 • pszenżyto – 600-650 PLN/t,
 • jęczmień paszowy - 570-630 PLN/t,
 • kukurydza – 770-850 PLN/t,
 • owies paszowy – 560-620 PLN/t.

ZBIÓR 2020

Notowane w ostatnich spadki cen rzepaku na MATIFie przełożyły się na niewielką zniżkę cen rzepaku na rynku krajowym. W zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku ze zbiorów 2020 roku oferowane przez firmy handlowe i przetwórców kształtują się na poziomie około 1610-1680 PLN/t z dostawą w żniwa.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):

 • pszenica konsumpcyjna – 680-740 PLN/t,
 • pszenica paszowa  650-690 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 520-560 PLN/t,
 • żyto paszowe – 510-550 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 560-630 PLN/t,
 • pszenżyto – 560-600 PLN/t,
 • rzepak – 1610-1680 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT:

W lipcu br., eksport pszenicy drogą morską będzie niewielki i nie przekroczy 50 tys. ton, w znacznej mierze w związku z brakiem starego ziarna na rynku.

W dalszym ciągu nie ma wielu chętnych na sprzedaż tegorocznej pszenicy z przeznaczeniem na eksport. Rolnicy obawiają się, iż nie będą w stanie wywiązać się z zawartych umów na dostawy pszenicy, szczególnie o wyższych parametrach jakościowych.

W połowie tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2020 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 775-780 PLN/t (dostawa VIII-X),
 • pszenżyto – 620 PLN/t (dostawa VIII-IX),
 • żyto konsumpcyjne – 560-575 PLN/t (dostawa VIII-IX),
 • żyto paszowe – 550-560 PLN/t (dostawa VIII-IX).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Do kraju docierają pierwsze partie zbóż z południa Europy. Dużego importu jęczmienia ze Słowacji czy Czech jednak się nie notuje. Wynika to z opóźnionych zbiorów w tych krajach, a także mało konkurencyjnych cen.

Ceny w Polsce - wykres1
Ceny w Polsce - wykres 2
Ceny w Polsce - foto