Ceny w Polsce

Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu pozostaje umiarkowany, podczas gdy ceny ziarna osłabły. Rynkowa podaż zbóż generalnie nie jest duża, aczkolwiek majowe opady deszczu zmniejszyły nerwowość na rynku i zachęciły rolników do większej sprzedaży ziarna. Obecnie, zapasy ziarna pszenicy mają jeszcze przede wszystkim większe gospodarstwa i firmy handlowe posiadające profesjonalną powierzchnię magazynową. Większość drobnych rolników sprzedała już ubiegłoroczne ziarno pszenicy, aczkolwiek ciągle można kupić niewielkie partie towaru, główne na południowym-wschodzie i południu kraju. Bardzo trudno kupuje się zboża na północy kraju, szczególnie w odniesieniu do pszenicy właśnie. Stąd też przetwórcy są zmuszeni do poszukiwania tego zboża, m.in. na południowym-wschodzie. Cały czas sporą podaż ziarna notuje się w przypadku pszenżyta i żyta.

Przetwórcy, którzy w końcu kwietnia br. dokonali zakupów surowca po wysokich cenach, obecnie starają się kupować ziarno po niższych cenach w celu zrównoważenia wcześniejszych, drogich zakupów. Większość młynów i wytwórni pasz wydaje się pokryta w surowiec do końca maja i obecnie kupuje ziarno na czerwiec. W branży paszowej nie słabną obawy o spadek zapotrzebowania na pasze ze strony hodowców drobiu w kolejnych miesiącach roku, co może ograniczyć potrzeby surowcowe wytwórni pasz na przednówku.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2019 roku przedstawiały się następująco (z dostawą):

  • pszenica konsumpcyjna – 800-850 PLN/t,
  • pszenica paszowa – 780-840 PLN/t,
  • żyto konsumpcyjne – 550-600 PLN/t,
  • żyto paszowe – 520-600 PLN/t,
  • pszenżyto – 640-700 PLN/t,
  • jęczmień paszowy – 650-700 PLN/t,
  • kukurydza – 720-760 PLN/t,
  • owies paszowy – 590-650 PLN/t.

Z kolei, ceny rzepaku w kraju ze zbiorów 2019 roku oferowane przez przetwórców i firmy handlowe zawierały się w przedziale 1640-1700 PLN/t, z dostawą. Zainteresowanie zakupu rzepaku ze starych zbiorów przez przetwórców jest jednak niewielkie. Z kolei, ceny rzepaku z nowych zbiorów zawierały się w przedziale 1620-1690 PLN/t, z dostawą w lipcu/sierpniu br.

Według wstępnych danych, w pierwszych 9 miesiącach sezonu 2019/20 (lipiec-marzec), eksport zbóż ogółem z kraju wyniósł ponad 5151 tys. ton wobec 3255 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 2860 tys. ton, żyta – 552 tys. ton, pszenżyta – 473 tys. ton, kukurydzy – 1128 tys. ton, owsa – 58 tys. ton, a jęczmienia – 80 tys. ton.

W kwietniu 2020 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 556 tys. ton. Z tej wielkości, w kwietniu 2020 roku eksport pszenicy wyniósł około 487 tys. ton, kukurydzy – 9 tys. ton, żyta – 8 tys. ton, jęczmienia – 29 tys. tona, a pszenżyta – 23 tys. ton.

Oceniamy, iż w maju br. przedmiotem eksportu w drogą morską może być kolejnych 350 tys. ton pszenicy. Spowolnienie eksportu pszenicy spodziewane jest natomiast w czerwcu br. Szacujemy, iż przedmiotem eksportu w czerwcu br. może być 100-130 tys. ton pszenicy przez porty.

Tym samym, w całym sezonie 2019/20 eksport pszenicy z kraju będzie większy od wcześniejszych ocen i może wynieść nawet 3,9 mln ton. Przy takim wolumenie eksportu, zapasy pszenicy w kraju na koniec bieżącego sezonu będą mocno nadwątlone.

Mniejszy popyt na pszenicę ze strony eksporterów oraz notowana w ostatnich dniach korekta cen tego zboża na MATIFie to czynniki, które wpłynęły na spadki cen pszenicy oferowanych przez eksporterów.

W połowie tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów kształtowały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 870-880 PLN/t (dostawa V-I poł. VI 2020).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Dzięki sprzyjającym relacjom kursowym, w dalszym ciągu realizowany jest eksport zbóż z Polski na kołach do Niemiec. Przedmiotem eksportu są głównie pszenżyto, żyto, a także kukurydza.

Import ziarna zbóż z południa Europy jest w dalszym ciągu niewielki. W pierwszych 9 miesiącach sezonu 2019/20 (lipiec-marzec) import pszenicy miękkiej do kraju wyniósł jedynie 240 tys. ton, z tego 103 tys. ton ze Słowacji i 93 tys. ton z Czech.

Ceny w Polsce - wykres1
Ceny w Polsce - wykres 2
Ceny w Polsce - foto