Ceny w Polsce

Rolnicy cały czas prowadzą wiosenne prace polowe. Tym samym, rynkowa podaż ziarna pozostaje uszczuplona. Ponadto, na rynku w dalszym ciągu notuje się spore rozbieżności pomiędzy cenami żądanymi przez rolników, a cenami oferowanymi przez kupujących, co dodatkowo ogranicza liczbę zawieranych transakcji. Mała jest podaż praktycznie wszystkich zbóż, w szczególności pszenżyta i kukurydzy. Z kolei, podaż pszenicy występuje tylko lokalnie.

Po stronie popytowej, sporo przetwórców wydaje się być pokrytych w surowiec na najbliższe tygodnie i realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, ale część z nich w dalszym ciągu poszukuje ziarno do przerobu.

Większe obroty ziarnem mogą dopiero wystąpić po weekendzie majowym, po zakończeniu wiosennych prac polowych związanych z siewami upraw jarych.

Oceniamy, iż zapasy zbóż i rzepaku zarówno u dużych rolników jak i w firmach handlowych nie są już duże. Wiele wskazuje na to, iż w związku ze wzmożonym eksportem ziarna, w kolejny sezon 2021/22 wejdziemy z mocno uszczuplonymi zapasami zbóż.

Ceny zbóż na rynku wewnętrznym kształtują się obecnie powyżej parytetu eksportowego. Ceny kukurydzy pozostają rekordowo wysokie i kształtują się powyżej cen pszenicy w przedziale 900-950 PLN/t. Notowania cen pszenicy zawierają się w przedziale 900-940 PLN/t, jednakże bardzo trudno kupić większe partie ziarna w dolnych przedziałach cenowych. W związku z bardzo wysokimi cenami kukurydzy, wytwórnie pasz zapewne będą preferować zakupy pszenicy, co powinno stanowić wsparcie jej cen w dalszej części sezonu.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą przedstawiały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna – 900-940 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 900-940 PLN/t,
 • kukurydza sucha – 900-950 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 670-750 PLN/t,
 • żyto paszowe – 660-740 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 790-860 PLN/t,
 • pszenżyto – 800-870 PLN/t,
 • owies paszowy – 580-660 PLN/t,
 • rzepak – 2100-2500 PLN/t.

W marcu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 575 tys. ton wobec 655 tys. ton wywiezionych w lutym br. oraz 705 tys. ton wyeksportowanych w marcu 2020 roku. Z tej wielkości, w marcu 2021 roku eksport pszenicy wyniósł około 321 tys. ton, żyta – 21 tys. ton, jęczmienia - 55 tys. ton, pszenżyta – 89 tys. ton, owsa – 6 tys. ton, a kukurydzy – 83 tys. ton. Z kolei, w marcu br. eksport rzepaku drogą morską nie wystąpił.

W pierwszych 9 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec 2020 – marzec 2021), eksport zbóż drogą morską wyniósł ponad 4233 tys. ton wobec 2886 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 2678 tys. ton (wobec 2405 tys. ton w okresie lipiec 2019-marzec 2020), żyta – 358 tys. ton, pszenżyta – 424 tys. ton, kukurydzy – 677 tys. ton (231 tys. ton w okresie lipiec 2019-marzec 2020), jęczmienia - 76 tys. ton, a owsa – 30 tys. ton.

W kwietniu br., eksport pszenicy drogą morską może zbliżyć się do 400 tys. ton. W ostatnim czasie, eksport żyta, pszenżyta i kukurydzy drogą morską wyraźnie osłabł w związku z uszczuploną podażą tych zbóż. W kolejnych tygodniach sezonu eksport tych zbóż będzie znacznie mniejszy niż dotychczas.

Spore spowolnienie eksportu pszenicy z kraju może wystąpić w maju i czerwcu br. Polska pszenica nie będzie eksportowana w ramach ubiegłotygodniowych przetargów rozstrzygniętych przez Algierię i Arabię Saudyjską. Ceny zakupu pszenicy były zbyt niskie aby można było zrealizować jej załadunki z Polski.

W połowie tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) - 910-930 PLN/t (dostawa IV-V),
 • żyto – 740 PLN/t (dostawa IV).

Z kolei, ceny oferowane przez firmy handlowe za zboża ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów były następujące:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 830-835 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),
 • pszenżyto – 745-750 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),
 • żyto paszowe – 655 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),
 • kukurydza – 800-810 PLN/t (DON 2000, dostawa G/G, X-XI).

Obecnie eksport zbóż na kołach na rynek niemiecki dotyczy przede wszystkim realizacji wcześniejszych kontraktów na dostawy przede wszystkim kukurydzy, pszenicy i żyta. Brak jest nowych transakcji w związku ze zbyt niskimi cenami po jakich niemieccy kontrahenci chcieliby kupować ziarno.

Notowane umocnienie kursu złotego względem euro nieco poprawiło opłacalność importu ziarna z Czech i Słowacji, ale trudno mówić o wyraźnym wzroście importu zbóż z tych kierunków.

Ceny w Polsce - wykres1
Ceny w Polsce - wykres 2
Ceny w Polsce - foto