Kondycja upraw

UE: w majowym raporcie unijny ośrodek badawczy MARS obniżył prognozowaną wysokość tegorocznych średnich plonów pszenicy miękkiej w UE do 5,72 t/ha, z 5,87 t/ha przewidywanych w kwietniu br. Nowa prognoza jest o 4,7% niższa od średniej wielkości plonów osiągniętej w minionym ryku oraz o 0,9% niższa od średnich plonów w ostatnich 5 latach. MARS obniżył także prognozę plonów jęczmienia w 2020 roku z wcześniejszych 4,86 t/ha do 4,72 t/ha, głównie za sprawą korekty prognozy średnich plonów jęczmienia ozimego z 5,92 t/ha do 5,63 t/ha, co oznacza spadek o 7,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. W znacznej części Europy Zachodniej i Środkowej warunki pogodowe w ostatnich tygodniach były podobne do tych, które MARS podał w kwietniowym biuletynie: przeważnie temperatury powyżej średniej i niewystarczające opady, aby uzupełnić poziom wilgotności w glebie do poziomu zapewniającego prawidłowy wzrost ozimin i wczesnych upraw jarych.

W przypadku rzepaku, MARS obniżył prognozę średnich plonów w UE w 2020 roku z 3,14 t/ha przed miesiącem do 2,95 t/ha, co oznacza spadek średnich plonów o 4,4% w porównaniu do średnich plonów w ostatnich 5 latach. Ocenia się, iż zbiory rzepaku w UE będą słabe, drugi rok z rzędu.

Kondycja upraw foto