Kondycja upraw

W kraju trwają "małe żniwa", tj. zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Niemniej jednak, w związku z opóźnioną wegetacją i nawracającymi deszczami, żniwa przebiegają ze sporym opóźnieniem. Najbardziej zaawansowane zbiory jęczmienia ozimego notuje się na południu kraju. Na dzień 24/07, w woj. opolskim i wielkopolskim zbiory tego zboża zbliżały się już ku końcowi.

Tegoroczne plony i zbiory jęczmienia ozimego są wysokie, a nawet bardzo wysokie. Na plantacjach, które zostały dobrze zabezpieczone przed chorobami i szkodnikami jeszcze jesienią osiągane są bardzo dobre plony rzędu 6-8 t/ha. Z kolei, na lepszych glebach rolnicy osiągają nawet do 10 t/ha. Bardzo wysokie plonowanie jęczmienia wróży wysokie plony pozostałych zbóż ozimych. Generalnie dobrze wyglądają także plantacje zbóż jarych, co również rokuje wysokie plony.

Największą niewiadomą stanowi jakość zebranych w tym roku zbóż, w tym pszenicy. Spodziewana w kolejnych dniach w miarę sprzyjająca pogoda powinna przyczynić się do ograniczenia strat jakości ziarna. Niemniej jednak oceniamy, iż udział zbóż o wysokich parametrach jakościowych w łącznych zbiorach zbóż może być mniejszy niż przed rokiem, stąd też w bieżącym sezonie powinna wystąpić premia płacona za ziarno o wysokich parametrach jakościowych.

Kondycja upraw foto