Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Uzupełnij poniższy formularz aby przesłać do nas wiadomość. Gdy skończysz użyj przycisku "Wyślij".

E-mail

Wpisz prawid?owy adres e-mail.

ADAMA Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Dane teleadresowe

Biuro tel.: 22 395 66 60
Porada agrotechniczna tel.: 22 395 66 66
fax: 22 395 66 67
e-mail:/ biuro@adama.com

KRS 0000206801 – Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525-21-63-537, REGON 016267446
Kapitał zakładowy 1.542.000,00 PLN
Kapitał wpłacony 1.542.000,00 PLN