Banjo Forte® 400 SC

I wszystko gra!

BANJO FORTE 400 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 200 g/l
  • dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 200 g/l

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębno–kontaktowym, do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK
Alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknięcia liści (BBCH 59-91).
Zaleca się wykonanie 1-3 zabiegów.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknięcia liści (BBCH 59-91).

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Liczba zabiegów: 3-4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie ziemniaka: 3-4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Ziemniaki – 7 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

Substancja czynna

Fluazynam + dimetomorf