Blizzard Xtra® 280 SC

W pełni zdrowy liść flagowy!
Skuteczna ochrona przed chorobami grzybowymi w fazie liścia flagowego z dodatkowym efektem budowania plonu.

Blizzard Xtra 280 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • azoksystrobina (związek z grupy strobilurin) - 200 g/l,
  • cyprokonazol (związek z grupy triazoli) - 80 g/l.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy, septoriozy liści, septorioza plew.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: minimum 28 dni


Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

UWAGI Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Pszenica ozima – 35 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

Substancja czynna

azoksystrobina + cyprokonazol