Blizzard Xtra® 280 SC

W pełni zdrowy liść flagowy!
Skuteczna ochrona przed chorobami grzybowymi w fazie liścia flagowego z dodatkowym efektem budowania plonu.

Blizzard Xtra 280 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • azoksystrobina (związek z grupy strobilurin) - 200 g/l,
 • cyprokonazol (związek z grupy triazoli) - 80 g/l

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Substancje czynne środka wg FRAC należą do Grupy 3 i 11.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego (stosować w ciągnikach z zamkniętą kabiną).


PSZENICA OZIMA

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy.


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


PSZENICA JARA

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy.


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


JĘCZMIEŃ OZIMY

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


JĘCZMIEŃ JARY

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


PSZENŻYTO OZIME

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści.


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


ŻYTO OZIME

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik


ŻYTO JARE

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, rdza żółta.


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 2. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: cyprokonazol,związek triazolowy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3) i azoksystrobinę, należąca do grupy fungicydów strobilurynowych – inhibitorów oddychania komórkowego - QoI (wg FRAC Grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
  - stosować środek głównie zapobiegawczo (profilaktycznie), nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
  - stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 3. Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
  − dążenie do uprawy odmian wykazujących wysoki stopień odporności na choroby powszechnie występujące na danym obszarze,
  − unikanie uprawy jednej odmiany, zwłaszcza o dużej podatności na dużych powierzchniach, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka występowania choroby,
  − dobieranie przedplonów dla chronionej uprawy tak, by nie były nimi gatunki, które są gospodarzami tych samych patogenów dla upraw następczych,
  − stosowanie zróżnicowanego zmianowania, aby ograniczyć ilość resztek pożniwnych – podstawowego źródła infekcji kolejnych upraw oraz zwalczanie samosiewów, na których patogeny mogą przetrwać,
  − niestosowanie środka na rośliny znajdujące się w złej kondycji fizjologicznej,
  − informowanie posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym działaniu środka.
 4. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Zboża – nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji sadzenie lub sianie roślin następczych możliwe jest po upływie 6 miesięcy od ostatniego zabiegu środkiem.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Substancja czynna

azoksystrobina + cyprokonazol