Manitoba® 425 SC

Czuwa nad Twoim zbożem!

Manitoba 425 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 50 g/l,
  • folpet (substancja z grupy ftalimidów) – 375 g/l.

Środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym i układowym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany do ochrony pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.
Zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania – epoksykonazol i folpet.
Folpet, należący do grupy chemicznej ftalimidów, działa na wiele procesów metabolicznych w komórkach grzybów patogenicznych, w tym blokuje wytwarzanie energii. Folpet wykazuje działanie powierzchniowe (kontaktowe). Epoksykonazol jest substancją czynną z grupy triazoli i blokuje syntezę ergosterolu – sterolu wchodzącego w skład błon komórkowych grzybów patogenicznych. Jest to substancja czynna o właściwościach układowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta

PSZENICA JARA
- septorioza paskowana liści, rdza brunatna

JĘCZMIEŃ OZIMY
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Ogranicza występowanie plamistości liści powodowanej przez grzyb Ramularia collo-cygni (ramularioza).

JĘCZMIEŃ JARY
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, septorioza plew
Ogranicza występowanie plamistości liści powodowanej przez grzyb Ramularia collo-cygni (ramularioza).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia, tj. gdy wykształconych jest 50% pylników (BBCH 30-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

UWAGI:

  1. Okres działania środka Manitoba 425 SC zależy od intensywności szerzenia się chorób, warunków pogodowych, odmian zbóż, tempa wzrostu i wynosi od 2 do 5 tygodni.
  2. W przypadku mączniaka prawdziwego zbóż i traw środek jest skuteczny przy stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
  3. Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści, brunatnej plamistości liści, plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zawartość dwóch substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania zmniejsza możliwość pojawienia się odpornych form patogenów. Z tego też względu środek należy stosować tylko w zalecanej dawce nie częściej niż dwa razy w sezonie wegetacyjnym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
• pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary – 42 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Epoksykonazol + folpet