Qualy® 300 EC

Wysoka jakość w ochronie jabłoni!

QUALY 300 EC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) - 300 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w jabłoni przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Zakres stosowania, terminy i dawki

ROŚLINY SADOWNICZE

 1. JABŁOŃ
  Środek stosować zapobiegawczo od fazy pękania pąka (BBCH 53) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69) wykonać 3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.

  - parch jabłoni.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 w odstępach co 7-10 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, które maja inny mechanizm działania.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

UWAGI:

 1. Środek po wyschnięciu na powierzchni liści jest odporny na zmywanie przez deszcz.
 2. Środek jest szczególnie skuteczny w zwalczaniu parcha jabłoni w niższych temperaturach.
 3. Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, które mają inny mechanizm działania.

Przeciwwskazania

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środki ostrożności

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej): 60 DNI,

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Cyprodynil