Quantum MZ® 690 WG

Energia w czystej postaci

QUANTUM MZ 690 WG

Środek ochrony roślin

Fungicyd

Zawartość substancji czynnych

  • dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 90 g/kg (9,18%),
  • mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 600 g/kg (68,6%).

Środek grzybobójczy w formie granul, przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie ziemniaka.

Substancja czynna

Mankozeb + dimetomorf