Safir® 125 SC

SAFIR 125 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solvent nafta.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

PSZENŻYTO OZIME
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

ŻYTO

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

ZBOŻA JARE

PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

JĘCZMIEŃ JARY
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby:
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime
- od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59),
żyto, jęczmień jary
- od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni.

BURAK CUKROWY
brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (BBCH 40), po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na substancje czynne z grupy triazoli, środek Safir 125 SC stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Środek można stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, burak cukrowy – 28 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

Substancja czynna

Epoksykonazol