Seguris® 215 SC

Seguris 215 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • izopirazam (substancja z grupy ortofenyloamidów) – 125 g/l,
  • epoksykonazol (substancja z grupy triazoli) – 90 g/l.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta i żyta.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
- septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści

JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY
- plamistość siatkowa, rdza karłowa, rynchosporioza, ramularia

PSZENŻYTO
- rdza brunatna, septorioza

ŻYTO
- rdza brunatna, rynchoporioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować głownie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób:
pszenica ozima, żyto, pszenżyto:
- od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
jęczmień ozimy i jary:
- od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Wyższą dawkę wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.