Seguris® 215 SC

Seguris 215 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • izopirazam (substancja z grupy ortofenyloamidów) - 125 g/l.
  • epoksykonazol (substancja z grupy triazoli) - 90 g/l.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta i żyta.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści

JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY
plamistość siatkowa, rdza karłowa, rynchosporioza, ramularia

PSZENŻYTO
rdza brunatna, septorioza

ŻYTO
rdza brunatna, rynchosporioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób:
− pszenica ozima, żyto, pszenżyto:
od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71)
− jęczmień ozimy i jary:
od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61) Wyższą dawkę wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Substancje czynne

izopirazam + epoksykonazol