Skymaster® 280 SC

Ochrona najwyższych lotów!
Kompletne i skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku przed najważniejszymi chorobami w terminie kwitnienia.

Skymaster® 280 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • azoksystrobina (związek z grupy strobilurin) – 200 g/l,
 • cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 80 g/l.

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancje czynne środka wg FRAC należą do Grupy 3 i 11.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego (stosować w ciągnikach z zamkniętą kabiną).


RZEPAK OZIMY

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w jednym z dwóch następujących terminów:
 • od początku fazy kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie) do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69) lub
 • od momentu osiągnięcia przez połowę łuszczyn typowej wielkości do końca fazy rozwoju – łuszczyny osiągają typową wielkość (BBCH 75-80).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


BURAK CUKROWY

chwościk buraka, rdza buraka


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju rozety (całkowite zakrycie międzyrzędzi przez rośliny) do osiągnięcia przez korzeń wymaganej wielkości do zbioru (BBCH 39-45).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


RZEPAK JARY

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w jednym z dwóch następujących terminów:

 • od początku fazy kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie) do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69) lub
 • od momentu osiągnięcia przez połowę łuszczyn typowej wielkości do końca fazy rozwoju – łuszczyny osiągają typową wielkość (BBCH 75-80).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


BURAK PASTEWNY

chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju rozety (całkowite zakrycie międzyrzędzi przez rośliny) do osiągnięcia przez korzeń wymaganej wielkości do zbioru (BBCH 39-45).


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 2. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: cyprokonazol, związek triazolowy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3) i azoksystrobinę, należąca do grupy fungicydów strobilurynowych – inhibitorów oddychania na poziomie komórkowym - QoI (wg FRAC Grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
  - stosować środek głównie zapobiegawczo (profilaktycznie) i tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
  - nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
  - stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 3. Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
  - dążenie do uprawy odmian wykazujących wysoki stopień odporności na choroby powszechnie występujące na danym obszarze,
  - unikanie uprawy jednej odmiany, zwłaszcza o dużej podatności, na dużych powierzchniach, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka występowania choroby,
  - dobieranie przedplonów dla chronionej uprawy tak, by nie były nimi gatunki, które są gospodarzami tych samych patogenów dla upraw następczych,
  - stosowanie zróżnicowanego zmianowania, aby ograniczyć ilość resztek pożniwnych – podstawowego źródła infekcji kolejnych upraw oraz zwalczanie samosiewów, na których patogeny mogą przetrwać.

Substancje czynne

azoksystrobina + cyprokonazol