Spector® 450 EC

Spector 450 EC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 450 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO
- łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ZBOŻA OZIME I JARE

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
- mączniak prawdziwy, septorioza liści

PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
- mączniak prawdziwy

JĘCZMIEŃ OZIMY
- mączniak prawdziwy

JĘCZMIEŃ JARY
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa

ŻYTO
- mączniak prawdziwy

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób (BBCH 37-55) początek wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Spector 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Zboża – 35 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

Substancja czynna

prochloraz