Symetra® 325 SC

Siła grzybobójcza i plonotwórcza! Podwójna siła w walce z patogenami w rzepaku i uprawach małoobszarowych.

Symetra 325 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • izopirazam (związek z grupy ortofenyloamidów) – 125 g/l,
  • azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową, w ochronie rzepaku jarego, rzepiku ozimego, gorczycy białej, gorczycy czarnej, gorczycy sarepskiej przed czernią krzyżowych, szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY
- zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

RZEPAK JARY
- czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosowana do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

RZEPIK OZIMY
- czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA CZARNA, GORCZYCA SAREPSKA
- czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Rzepak ozimy, rzepak jary, rzepik ozimy, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska – nie dotyczy.

Substancja czynna

izopirazam + azoksystrobina