Symetra® 325 SC

Siła grzybobójcza i plonotwórcza! Podwójna siła w walce z patogenami w rzepaku i uprawach małoobszarowych.

Symetra 325 SC

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • izopirazam (związek z grupy ortofenyloamidów) – 125 g/l (11,2%)
  • azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (17,9%)

Symetra 325 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową, w ochronie rzepaku jarego, rzepiku ozimego, gorczycy białej, gorczycy czarnej, gorczycy sarepskiej przed czernią krzyżowych, szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY
Zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

RZEPAK JARY
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

RZEPIK OZIMY
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA CZARNA, GORCZYCA SAREPSKA
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚĆI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Rzepak ozimy, rzepak jary, rzepik ozimy, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska - nie dotyczy.

Substancja czynna

izopirazam + azoksystrobina