Tyberius® 250 EW

Tyberius 250 EW

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 250 g/l.

Środek grzybobójczy w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

RZEPAK OZIMY

 1. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18).

  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata
 2. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18), a następnie wiosną od początku wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
  jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18)
  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
  wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
  wiosną od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-69)
  - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co 3 lata

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

UWAGA!
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Zastosowanie środka wpływa na hamowanie wzrostu części nadziemnej roślin rzepaku i może przyczynić się do polepszenia przezimowania plantacji oraz zmniejszenia zagrożenia wylegnięciem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
 2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
 3. W warunkach wystąpienia suchej zgnilizny kapustnych w dużym nasileniu nie można wykluczyć obniżonej skuteczności środka.
 4. Środek może działać tylko ograniczająco na występowanie fuzariozy kłosów na pszenicy ozimej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
• Pszenica, jęczmień – nie dotyczy,
• Rzepak – 56 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Tebukonazol