Afalon dyspersyjny® 450 SC

Klasyka wśród herbicydów!

AFALON DYSPERSYJNY 450 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnej

 • linuron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 450 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w następujących uprawach: ziemniaka, marchwi, pora, pietruszki, grochu jadalnego, selera korzeniowego i naciowego, kukurydzy, lnu, łubinu, słonecznika, szparagów, arcydzięgla litwor, cząbru ogrodowego, kminku zwyczajnego, kolendry siewnej, kopru włoskiego, mięty pieprzowej, rumianu rzymskiego, szałwii lekarskiej.

Opis działania

Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.

Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe np.: bratek polny, szarłat szorstki, wilczomlecz obrotny, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy.

Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.

Chwasty odporne np.: przytulia czepna.

Zakres stosowania, terminy i dawki

 • przed wschodami roślin
  Opryskiwać na dobrze uprawioną, wilgotną glebę. Niewielkie opady występujące po opryskiwaniu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin.
  W przypadku dłuższej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola.
  Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych.
 • po wschodach
  Środek można stosować na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych. Opryskiwać rośliny suche, co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.

ROŚLINY ROLNICZE

 1. ZIEMNIAK
  Termin zabiegu: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredlaniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków.
  Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
 2. KUKURYDZA
  Termin zabiegu: Zabieg wykonać do 3 dni po siewie.
  Zalecana dawka: 1,5-2 I/ha.
  Wyższe dawki stosować na glebach organicznych. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE

 1. GROCH JADALNY
  Termin zabiegu: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę.
  Gwałtowne opady deszczu występujące po opryskiwaniu mogą spowodować uszkodzenia grochu wsku- tek przemieszczania się środka do strefy korzeniowej roślin.
  Zalecana dawka: 1 l/ha.
 2. MARCHEW
  Terminy zabiegów:
  a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
  Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
  b) po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
  Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
  c) jako zabieg dzielony:
  pierwszy zabieg: do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha,
  drugi zabieg: w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha,
  trzeci zabieg: w 7 do 14 dni po drugim zabiegu, w dawce 0,5 l/ha.
  Okres pomiędzy zabiegami nie powinien być mniejszy niż 7 dni.

UWAGA:
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).

 1. PIETRUSZKA
  Termin zabiegów:
  a) w 5-10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
  b) w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie.
  Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20°C.
  Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.

UWAGA!
Zabieg nalistny może powodować fitotoksyczne objawy, które mogą prowadzić do obniżki plonu pietruszki.

 1. SELER
  Termin zabiegu:
  Zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
  Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
  W uprawie selera naciowego (jadalna łodyga) zalecana dawka: do 1,5 l/ha.
 2. POR
  Termin zabiegu:
  Na plantacjach pora z siewu zabieg wykonać po wytworzeniu przez por 4-6 liści.
  W uprawie pora z rozsady zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu.
  Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE W UPRAWACH MAŁOOBSZAROWYCH

 1. LEN
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3-1,5 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 2. ŁUBIN
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 3. SŁONECZNIK
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 4. SZPARAGI
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: po ostatnim obsypaniu wałów, przed pojawieniem się wypustek.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 5. ARCYDZIĘGIEL LITWOR
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 6. CZĄBER OGRODOWY
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 7. KMINEK ZWYCZAJNY
  a) Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  lub
  b) Termin stosowania: po wschodach w fazie 3-5 liści kminku.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 8. KOLENDRA SIEWNA
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 9. KOPER WŁOSKI
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 10. MIĘTA PIEPRZOWA
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 11. RUMIAN RZYMSKI
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Termin stosowania: 10 dni po wysadzeniu roślin.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 12. SZAŁWIA LEKARSKA
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 13. UWAGI:

  1. Dawki środka wyższe z zalecanych stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
  2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzi płytko działających.
  3. W przypadku zabiegu wykonanego na liście ziemniaka środek może spowodować uszkodzenia roślin.

Następstwo roślin

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniaki, słonecznik. Nie wysadzać rozsady.

W przypadku stosowania mieszanin z innymi herbicydami ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.

Środki ostrożności

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

 • GROCH, KUKURYDZA, ŁUBIN, SŁONECZNIK - 60 DNI,
 • MARCHEW, LEN - 70 DNI,
 • PIETRUSZKA, POR, ZIEMNIAK, SELER KORZENIOWY - 90 DNI,
 • SELER NACIOWY - 49 DNI,
 • SZPARAGI, ARCYDZIĘGIEL LITWOR, CZĄBER OGRODOWY, KMINEK ZWYCZAJNY, KOLENDRA SIEWNA, KOPER WŁOSKI, MIĘTA PIEPRZOWA, RUMIAN RZYMSKI, SZAŁWIA LEKARSKA - NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Linuron