Belvedere® 320 SE

Belvedere 320 SE

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 160 g/l,
  • desmedifam (substancja z grupy fenylokarbaminianów) – 160 g/l.

Środek chwastobójczy, posiadający postać zawiesino-emulsji, stałych cząstek i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w formie wodnej, przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w ramach do trzech zabiegów w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, komosa biała, przytulia czepna, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny;
Chwasty średnio wrażliwe: rdest ptasi;
Chwasty odporne: powój polny, ostrożeń polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować powschodowo od fazy BBCH 10 do 19 (burak cukrowy od fazy liścieni, gdy widoczny jest 1 liść do fazy 9 lub więcej liści); chwasty w fazie liścieni.

Pierwszy zabieg: do 1 l/ha.
Drugi zabieg: do 1 l/ha po wschodach następnych chwastów, minimum 7 dni po pierwszym zabiegu.
Trzeci zabieg: do 1l/ha po wschodach następnych chwastów, minimum 7 dni po drugim zabiegu.

W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować w mieszaninie z preparatami Domino 700 SC lub Goltix 700 SC w dawce:
Belvedere 320 SE 1 l/ha + Domino 700 SC/ Goltix 700 SC 1 l/ha.

Dla środków stosowanych w mieszaninie należy zachować warunki określone w etykietach tych środków.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.

Substancja czynna

fenmedifam + desmedifam