Belvedere Extra® 400 SC

Klasa sama w sobie!
Niezastąpiony partner w ochronie herbicydowej buraka.

Belvedere Extra 400 SC

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • fenmedifam – związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego – 200 g/l (18,0%),
 • etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu – 200 g/l (18,0%).

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fenmedifam zaliczana jest do grupy C1, a substancja czynna etofumesat do grupy N.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Fenmedifan zaliczany jest do grupy inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pierwsze objawy jego działania to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny. Etofumesat jest substancją blokującą biosyntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach wykorzystywanych do produkcji wosków lub innych związków wchodzących w skład wosków w najmłodszych tkankach już w czasie kiełkowania nasion. Kiełki lub młode siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne na działania warunków zewnętrznych w konsekwencji szybko więdną, spowalniają lub nie inicjują procesów biochemicznych i szybko zamierają. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.

Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Środek najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: szarłat szorstki.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

BURAK CUKROWY

 

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC.

 

Termin stosowania i dawki:

pierwszy zabieg
Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni (BBCH 10), a chwasty w fazie liścieni. Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha
lub
Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

 

drugi zabieg
Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych (BBCH 11-14), a chwasty w fazie liścieni.
Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha.
lub
Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

 

trzeci zabieg
Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych (BBCH12-16), a chwasty w fazie liścieni.
Belvedere Extra 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 l/ha.
lub
Belvedere Extra 400 SC w dawce 1 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

UWAGA:
Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środek należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.
 2. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy środek działa głównie poprzez liście.
 3. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  – używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 4. Środka nie stosować:
  – na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
  – na rośliny mokre,
  – w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25oC, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
  – w okresie spodziewanych przymrozków,
  – po długotrwałej suszy.
 5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Substancje czynne

fenmedifam, etofumesat