Belvedere Forte® 400 SE

Dostojny i skuteczny!

BELVEDERE FORTE 400 SE

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 100 g/l
  • desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 100 g/l
  • etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 200 g/l

Herbicyd posiadający postać zawiesino-emulsji, stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w cieczy, przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w ramach trzech zabiegów w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki.
Chwasty średniowrażliwe: wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne: rdest plamisty.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

BURAK CUKROWY

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania środka: Preparat stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni.

Odstęp między zabiegami: 5-8 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
− na rośliny mokre,
− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12 C i powyżej 20 C,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− w ilości wody większej niż 300 l/ha,
− z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Substancja czynna

Fenmedifam + desmedifam + etofumesat