Bromotril® 250 SC

Bromotril 250 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 250 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

OPIS DZIAŁANIA

Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie poprzez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe np.: bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny (tylko część nadziemna lub siewki), mniszek pospolity (tylko część nadziemna lub siewki), ostrożeń polny (tylko część nadziemna lub siewki), podbiał pospolity (tylko część nadziemna lub siewki), psianka czarna, powój polny (tylko część nadziemna lub siewki), rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrzyp polny (tylko część nadziemna), starzec zwyczajny, szczawie (tylko część nadziemna lub siewki), szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik, przytulia czepna, rdest ptasi, szarłat szorstki.

Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

 1. KUKURYDZA
  Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści.
  Zalecana dawka: 1-1,3 l/ha.
  Wyższą dawkę środka (1,3 l/ha) stosować na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody oraz duża wilgotność powietrza i gleby) stosować dawkę 1 l/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 • w kukurydzy cukrowej,
 • na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
 • na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki,
 • podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem,
 • w temperaturze powietrza niższej niż 7°C lub wyższej niż 25°C (kilkudniowy spadek temperatury poniżej 7°C po zabiegu powoduje obniżenie skuteczności działania, natomiast w temperaturze powyżej 25°C środek może powodować uszkodzenia rośliny uprawnej),
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach,
 • skarmiania opryskanych roślin bydłem przez 21 dni od daty zabiegu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 DNI.