Efica® 960 EC

Efica 960 EC

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • S - metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz niektórych dwuliściennych w uprawie kukurydzy, kukurydzy cukrowej, słonecznika oraz soi.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych polowych opryskiwaczy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd selektywny, układowy, powodujący hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.
Chwasty odporne: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

KUKURYDZA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ≤14).
W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) środek stosować przed siewem kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

UWAGA:
Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów ni ż wskazane w punkcie DZIAŁANIE NA CHWASTY, niemniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami.

KUKURYDZA CUKROWA, SOJA, SŁONECZNIK

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.

Termin stosowania:
– soja i słonecznik - środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, do końca fazy kiełkowania (BBCH 09),
– kukurydza cukrowa - środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, do fazy rozwoju 8 liścia (BBCH 18).
W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) środek stosować przed siewem rośliny uprawnej – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Po zastosowaniu środka do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować powschodowo inne herbicydy - zgodnie z obowiązującymi dla nich etykietami stosowania.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej tym środkiem, w wyniku uszkodzenia rośliny uprawnej przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę, buraki, ziemniak, groch, bób, fasolę, kapustę, pomidor, seler, szpinak oraz słonecznik.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Substancja czynna

S-metolachlor