Fox® 480 SC

FOX 480 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • bifenoks (związek z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym.

Substancja czynna

Bifenoks