Fox® 480 SC

FOX 480 SC

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l

Środek chwastobójczy, koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym. Środek działa kontaktowo i układowo, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju.

Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło.

W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumian polny.
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, mak polny, jasnota purpurowa, samosiewy rzepaku, tobołki polne.
Chwasty średnioodporne: przetacznik polny.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chaber bławatek, bodziszek drobny, chwasty wieloletnie.

UWAGA:
Chwasty średnio wrażliwe są zwalczane do fazy dwóch liści właściwych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania środka: stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża znajdują się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W pszenżycie ozimym i życie mogą wystąpić objawy fitotoksycznego działania, które nie mają wpływu na plon.

RZEPAK OZIMY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1 l/ha.

Termin stosowania środka: jesienią po przekroczeniu przez roślinę uprawną fazy 4 liści do końca fazy 9 lub więcej liści (BBCH 14-19).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia lub gdy chwasty znajdują się w zaa-wansowanych fazach rozwojowych. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów oraz zwiększenia skuteczności zabiegu przeciwko chwastom rumianowatym Fox 480 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC w tym samym okresie co środek Fox 480 SC stosowany samodzielnie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fox 480 SC 1,0 l/ha + Fuego Extra 500 SC 1,0 l/ha

UWAGI:
1. Rzepak ozimy jest wrażliwy na działanie środka stosowanego samodzielnie, a także w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC do chwili osiągnięcia fazy 4 liści właściwych.
2. Po wykonaniu zabiegu na liście rzepaku niedostateczne pokryte kutykulą oraz na liście wilgotne, środek może spowodować miejscowe przebarwienia, mijające najpóźniej po 4 tygodniach i nie mające wpływu na plonowanie rzepaku.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

<p>Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie
gatunki zbóż jarych.</p>

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- w temperaturze powietrza poniżej 4°C i powyżej 25°C,
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić następstwo roślin.

Substancja czynna

Bifenoks