Goltix® 700 SC

Delikatny dla buraków, bezwzględny dla chwastów!

GOLTIX 700 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnej:

 • metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l.
Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku ćwikłowym.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, fi ołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny.

Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, skrzyp polny, owies głuchy, rdest powojowy, włośnica sina.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAKI CUKROWE

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:

 1. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne:

  pierwszy zabieg:
  GOLTIX 700 SC w dawce 1,5-2 l/ha, po siewie buraka, przed wschodami chwastów,

  drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-10 dni po pierwszym zabiegu:
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + BETANAL ELITE 274 EC 0,8-1 I/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + POWERTWIN 400 SC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + KONTAKTTWIN 191 EC 0,8-1 l/ha,

  trzeci zabieg 7-10 dni po drugim zabiegu:
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + BETANAL ELITE 274 EC 0,8-1 l/Iha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + POWERTWIN 400 EC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + KONTAKTTWIN 191 SC 0,8-1 l/ha.
 2. ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych:
  Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:

  pierwszy zabieg:
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + BETANAL ELITE 274 EC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + POWERTWIN 400 SC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + KONTAKTTWIN 191 EC 0,8-1 l/ha,

  drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty:
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + BETANAL ELITE 274 EC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + POWERTWIN 400 SC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + KONTAKTTWIN 191 EC 0,8-1 l/ha,

  trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni:
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + BETANAL ELITE 274 EC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + POWERTWIN 400 SC 0,8-1 l/ha
  lub
  GOLTIX 700 SC 0,8-1 l/ha + KONTAKTTWIN 191 EC 0,8-1 l/ha.

  BURAK ĆWIKŁOWY

  Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka lub po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
  Zalecana dawka: 4-5 I/ha.

  W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju GOLTIX 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem OLBRAS 88 EC w dawce:
  GOLTIX 700 SC 3-4 I/ha + OLBRAS 88 EC 1,5 I/ha.
  GOLTIX 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:

  • pierwszy zabieg: w fazie 2-4 liści w dawce: 2 I/ha,
  • drugi zabieg: w 7-10 dni po pierwszym zabiegu w dawce 2 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:
  1. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
  2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
  3. Stosując GOLTIX 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).
  4. Środek GOLTIX 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.
  5. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

GOLTIX 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 1. w terminie przedwschodowym:
  - w okresie długotrwałej suszy.
 2. w terminie powschodowym:
  - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
  - na rośliny mokre,
  - w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.