Goltix Compact® 90 WG

Goltix Compact 90 WG

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • metamitron (związek z grupy triazyn) – 90%.

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.

OPIS DZIAŁANIA

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.


Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku.

Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

 1. Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym:
 • Pierwszy zabieg:
  Goltix Compact 90 WG 1,5 kg/ha – bezpośrednio przed wschodami chwastów.
 • Drugi zabieg:
  Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
  Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym zabiegu z chwilą pojawienia się na plantacji siewek chwastów.
 • Trzeci zabieg:
  Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
  Zabieg wykonać w 7-10 dni po drugim zabiegu z chwilą pojawienia się na plantacji kolejnych siewek chwastów.
 1. Ochrona buraka wyłącznie 3 zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka.
  Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfi kowane jako wrażliwe na stosowane substancje czynne).
 • Pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
  Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
 • Drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
  Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
 • Trzeci zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni:
  Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfi kowane jako wrażliwe na stosowane substancje czynne:
 • Pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące w fazie liścieni:
  Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
 • Drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
  Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
 • Trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
  Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.

W celu ograniczenia do minimum możliwości uszkodzenia rośliny uprawnej zaleca się wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych sprawnym, atestowanym opryskiwaczem, który jest zaopatrzony w rozpylacze do stosowania herbicydów.

TRUSKAWKA

Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów chwastów.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Środek można stosować metodą dawek dzielonych łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC:

 • Pierwszy zabieg wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów:
  Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.
 • Drugi zabieg (najczęściej w około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem kwitnienia truskawki):
  Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.

Nie stosować do odchwaszczania odmiany Elsanta.
Na nowo zarejestrowanych odmianach wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia ich wrażliwości.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. Środka Goltix Compact 90 WG zarówno samego, jak i z dodatkiem adiuwanta nie stosować w temperaturze powyżej 25°C.
 2. Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10°C działa wolniej.
 3. Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania).
 4. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.
 5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach cięższych, silniej zachwaszczonych.
 6. W celu ograniczenia zagrożenia uszkodzeniem rośliny uprawnej zabieg wykonać sprawnym opryskiwaczem w godzinach wieczornych (co szczególnie zaleca się w przypadku łącznego stosowania z adiuwantem).
 7. Środka nie stosować:
  - w okresie długotrwałej suszy,
  - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
  - na rośliny mokre,
  - w okresie spodziewanych przymrozków.
 8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Goltix Compact 90 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz łubin (żółty, biały, wąskolistny), seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę następczą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

Substancja czynna

Metamitron