Goltix Compact® 90 WG

Goltix Compact® 90 WG

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • metamitron (związek z grupy triazynonów) - 900 g/kg

Herbicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Wrażliwość chwastów w uprawie buraka cukrowego

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, szarłat szorstki, tobołki polne, samosiewy rzepaku.

Wrażliwość chwastów w uprawie truskawki
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: rumian polny.
Chwasty średnioodporne: perz właściwy.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów:

A. Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym (zabiegi maksymalnie do fazy 6 liści buraka BBCH 16):
Maksymalne/zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: pierwszy zabieg bezpośrednio przed wschodami chwastów - Goltix Compact 90 WG w dawce 1,5 kg/ha,
drugi zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji siewek chwastów - Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha,
trzeci zabieg wykonać w 7-10 dni po drugim zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji kolejnych siewek chwastów – Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha.

B. Ochrona buraka wyłącznie trzema zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka (zabiegi maksymalnie do fazy 8 liści buraka - BBCH 18):
Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje czynne)
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:
pierwszy zabieg, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni - Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha,
drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni - Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha,
trzeci zabieg na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni - Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha.

C. Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje czynne (zabiegi maksymalnie do fazy 8 liści buraka BBCH 18):
Maksymalne/zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:
pierwszy zabieg na chwasty znajdujące w fazie liścieni - Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha,
drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni - Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha,
trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni - Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

TRUSKAWKA

Środek stosować metodą dawek dzielonych łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC:
Maksymalne/zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania
pierwszy zabieg wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów - Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Olbras 88 EC w dawce 0,8 l/ha,
drugi zabieg, najczęściej około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 39): Goltix Compact 90 WG w dawce 0,8 kg/ha + Olbras 88 EC w dawce 0,8 l/ha,

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Na nowo zarejestrowanych odmianach truskawki należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia ich wrażliwości.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Goltix Compact 90 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), można uprawiać następujące rośliny: burak cukrowy, burak pastewny, truskawkę, a po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki (minimalna głębokość 15 cm) także ziemniak i kukurydzę.

W przypadku zbóż ozimych, po wykonaniu orki głębokiej należy zachować odstęp od zastosowania środka do siewu co najmniej 3 miesięcy. Każda roślina uprawna wysiewana wiosną może być uprawiana w następnym sezonie wegetacyjnym na polu, gdzie zastosowano środek Goltix Compact 90 WG.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę następczą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

W celu ograniczenia do minimum możliwości uszkodzenia rośliny uprawnej zaleca się wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych sprawnym opryskiwaczem, który jest zaopatrzony w rozpylacze do stosowania środków chwastobójczych.

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm., odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.

Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem) najlepiej w godzinach wieczornych.

Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25°C.

Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10°C działa wolniej.

Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie ze środkiem Powertwin 400 SC należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tego herbicydu (zgodnie z etykietą).

Nie zaleca się łącznego stosowania środka ze środkami owadobójczymi.

Środka nie stosować:
- w okresie długotrwałej suszy,
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTEPCZO: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Substancja czynna

metamitron